Til forsiden
Printvenlig side
Find vej
Links
Sitemap
Få teksten læst op
Til forsiden
Film om Solgaven


Solgavens brochure


Dagcenterpjece


Aflastningsbolig


Aktivitetstilbud


Solgavens mission, vision og værdier

 

Mission:
Vi sikrer tryghed og indhold i livet for ældre blinde og svagsynede.
 
 
 
Vision:
Vi skaber samvær med ligestillede og udvikler dermed de fysiske, psykiske og sociale ressourcer.
Vi tilstræber, at de blinde og svagsynede bliver mere selvhjulpne.
Vi tilstræber professionalisme med høj faglighed og stolthed indenfor vores speciale.
Vi er et åbent og synligt hus, der har fokus på tværfaglighed.
Vi samarbejder aktivt og konstruktivt med kommuner, organisationer og pårørende for at opnå den bedste kvalitet i opgaveløsningen.
At vores samarbejdspartnere kender vores høje faglige kompetencer indenfor specialet og derfor benytter vores tilbud.
Vi vægter fremsynethed, og vi prioriterer tid og plads til kreativitet og innovation.
 
 
 
Værdier:
Tillid: Vi overholder og følger op på forskellige tiltag. Vi har forståelse for hinandens faglige tiltag. Vi overholder aftaler og er ærlige.
 
Ansvar: Vi hjælper hinanden, tager initiativ og er ressourcebevidste.
 
Høj arbejdsmoral: Vi udviser engagement, hjælper hinanden og er mødestabile. Man gør sit arbejde bedst muligt og udviser arbejdsglæde.
 
Respekt: Vi har respekt for hinandens faglighed, holdninger og forskelligheder. Vi har respekt for nye tiltag og anerkender hinandens arbejde.
Sidst ændret: 29-06-2016
Solgaven har driftsoverenskomst
med Den Sociale Virksomhed


Solgaven
Skovbakken 126, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 44 99, Fax: 44 99 19 74
solgaven@regionh.dk