Til forsiden
Printvenlig side
Find vej
Links
Sitemap
Få teksten læst op
Til forsiden
Film om Solgaven


Solgavens brochure


Dagcenterpjece


Aflastningsbolig


Aktivitetstilbud


Træningscentret


I træningscentret er ansat 2 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter.

Terapeuterne planlægger og udfører træning og hverdagsaktiviteter, der understøtter og udvikler den enkelte beboeres/daggæsts mulighed for at opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt på trods af synshandicap.

Se det gældende aktivitetskatalog i den gule boks i højre side.

På baggrund af en individuel vurdering tildeles den enkelte beboer/daggæst et holdtrænings- og eller individuelt forløb.
 
Hvis vejret tillader det, kan såvel hold- og individuel træning foregå udendørs.
 
Såfremt det vurderes, at der er behov for et hjælpemiddel, der kan lette hverdagen, vil vores ergoterapeut anskaffe og instruere i brugen.

Læs endvidere artiklen "Når horisonten forsvinder" i fagbladet Fysioterapeuten.
Klik her:

Sidst ændret: 02-02-2017
Solgaven har driftsoverenskomst
med Den Sociale Virksomhed


Solgaven
Skovbakken 126, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 44 99, Fax: 44 99 19 74
solgaven@regionh.dk