Til forsiden
Printvenlig side
Find vej
Links
Sitemap
Få teksten læst op
Til forsiden
Film om Solgaven


Solgavens brochure


Dagcenterpjece


Aflastningsbolig


Aktivitetstilbud


Solgavens ejerforhold


Solgaven er bygget af Dansk Blindesamfund i 1974 og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Vi hører til under Den Sociale Virksomhed.
Botilbuddet drives efter §108, dagcentret efter §104 og aflastningsboligen efter §107 i Lov om Social Service (serviceloven).

Vi har en bestyrelse som består af 5 medlemmer:

  • Kredsformanden fra Dansk Blindesamfunds Kreds Storkøbenhavn Nord
  • Hovedkassereren fra forretningsudvalget i Dansk Blindesamfund
  • Solgavens beboerrådsformand
  • 2 valgte politikere

Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året.

Til daglig ledes Solgaven af forstanderen
 

Sidst ændret: 03-02-2016
Solgaven har driftsoverenskomst
med Den Sociale Virksomhed


Solgaven
Skovbakken 126, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 44 99, Fax: 44 99 19 74
solgaven@regionh.dk