Til forsiden
Printvenlig side
Find vej
Links
Sitemap
Få teksten læst op
Til forsiden
Film om Solgaven


Solgavens brochure


Dagcenterpjece


Aflastningsbolig


Aktivitetstilbud


Links 

Instituttet for Blinde og Svagsynede.   www.ibos.dk

Center for Syn og Kommunikation i KBH. amt. www.syn-kom.dk 

Dansk Blindesamfund.                 www.dkblind.dk

De Samvirkende Invalideorganisationer. www.handicap.dk

Talende internet.              www.adgangforalle.dk

Videncenter for Synshandicap.     www.visinfo.dk

Solgaven Næstved.                      www.solgaven-nstv.dk

Solgaven Vejle.                            www.solgaven-vejle.dk

Solterrasserne.                www.solterrasserne.dk

Bredegaard.  www.blindehjemmetbredegaard.dk

Den Sociale Virksomhed.
http://www.densocialevirksomhed.dk 

 

Sidst ændret: 21-02-2013
Solgaven har driftsoverenskomst
med Den Sociale Virksomhed


Solgaven
Skovbakken 126, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 44 99, Fax: 44 99 19 74
solgaven@regionh.dk