Til forsiden
Printvenlig side
Find vej
Links
Sitemap
Få teksten læst op
Til forsiden
Film om Solgaven


Solgavens brochure


Dagcenterpjece


Aflastningsbolig


Aktivitetstilbud


Takster pr. dag gældende for 2017


§ 104 - Dagtilbud
Alm. takst: 811,00 kr.
Forhøjet takst 1.616,00 kr.


§ 107 - Aflastning
Alm. takst: 2.120,00 kr.


§ 108 - Botilbud
Alm. takst: 1.926,00 kr.
Mellem takst: 2.812,00 kr.
Forhøjet takst: 3.695,00 kr.
 
Stigningen i Solgavens takster for både dag- og døgntilbuddet skyldes, at der i år ikke er indregnet et overskud i forbindelse med det omkostningsbaserede regnskab, som der har været tidligere. Endvidere skyldes stigningen på døgntaksten manglende indtægter fra beboerbetaling, som kommunerne nu selv opkræver.

Mellem takst:
Synshandicap og varigt nedsat psykisk funktionsevne med svære begrænsninger i borgerens funktionsniveau. Borgeren kan deltage i hverdagsaktiviteter men kan kun, under forudsætning af omfattende personassistance med en målrettet indsats, opnå sammenhæng i hverdagen og i varetagelsen af sine fysiske, psykiske og sociale behov.

Høj takst:
Synshandicap og betydelig varig nedsat psykisk funktionsevne med totale begrænsninger i borgerens funktionsniveau. Borgeren er ude af stand til at skabe og opnå sammenhæng i hverdagen og har derfor brug for fuldstændig personassistance med en målrettet indsats.


Læs folderen om Den Sociale Virksomhed - når der er behov for en høj specialiseret indsats.
Sidst ændret: 13-01-2017
Solgaven har driftsoverenskomst
med Den Sociale Virksomhed


Solgaven
Skovbakken 126, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 44 99, Fax: 44 99 19 74
solgaven@regionh.dk