Til forsiden
Printvenlig side
Find vej
Links
Sitemap
Få teksten læst op
Til forsiden
Film om Solgaven


Solgavens brochure


Dagcenterpjece


Aflastningsbolig


Aktivitetstilbud


Hvis du ønsker at bo på Solgaven


Hvis du gerne vil bo på Solgaven, skal du henvende dig i den kommune hvor du bor. Det vil sige, at du skal visiteres til Solgaven fra din hjemkommune. Det er forskelligt fra kommune til kommune på hvilket grundlag de visiterer. Udover dit dårlige syn, så er der kommuner som kun visiterer til Solgaven, hvis du også har et stort plejebehov. Andre kommuner visiterer, hvis du har brug for trygheden ved at være sammen med ligestillede. Hvis din kommune siger ja til at du kan flytte på Solgaven, så sender din kommune visitationsgrundlaget og et betalingstilsagn til Solgaven.

Solgavens krav er at du har en synsrest på 6/60 eller derunder på bedste øje. Har du det, så sender vi dig efterfølgende et brev om at du er optaget på vores venteliste og hvor lang ventetiden ca. er før indflytning.

Inden du flytter ind vil du få besøg af forstanderen  fra Solgaven, hvor alle de praktiske ting og eventuelle spørgsmål vil blive gennemgået.

Se praktiske oplysninger vedr. indflytning her

Sidst ændret: 15-07-2016
Solgaven har driftsoverenskomst
med Den Sociale Virksomhed


Solgaven
Skovbakken 126, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 44 99, Fax: 44 99 19 74
solgaven@regionh.dk