Til forsiden
Printvenlig side
Find vej
Links
Sitemap
Få teksten læst op
Til forsiden
Film om Solgaven


Solgavens brochure


Dagcenterpjece


Aflastningsbolig


Aktivitetstilbud


Dagcentret på Solgaven

Dagcentret på Solgaven er et dagtilbud for ældre synshandicappede borgere som bor i eget hjem.

Daggæsten skal være selvhjulpen og skal opfylde synskriteriet for at være medlem af Dansk Blindesamfund. Dagcentret har plads til 20 daggæster dagligt.

Dagcentret er fuld integreret i huset, dvs. at daggæsterne har samme adgang til fællesarealer og faciliteter som Solgavens beboere, herunder aktivitetscentret, fysioterapien, kiosk, frisør, fodterapeut, mobilityinstruktør m.m.

Se hvad vi tilbyder under Botilbuddet, Aktivitetscentret, Træningscentret og Adl og mobility.


Dagcentrets formål

Dagcentrets formål er at skabe et udviklingsmiljø, hvor den enkelte daggæsts fysiske, psykiske og sociale ressourcer styrkes og udvikles. Dagcentret skal således bidrage til at højne den ældres livskvalitet og sikre, at den synshandicappede bliver så selvhjulpen som muligt.
 

Åbningstider

Dagcentret holder åbent fra mandag til fredag fra kl. 9.30 til kl. 15.30.
 

Udgifter

Størstedelen af udgifterne til dagcentrets drift, inkl. transport betales af daggæstens hjemkomme.

Vi har café servering, hvor daggæsten har mulighed for at købe middagsmad, kaffe/the m.m.
 

Takster

§104
Se den aktuelle pris under "Info om Solgaven - takster"
 

Hvis du ønsker at blive daggæst på Solgaven

Hvis du gerne vil være daggæst på Solgaven, skal du kontakte dagcenterlederen, for at aftale et besøg på Solgaven eller et hjemmebesøg.
Ved dette besøg udfyldes et ansøgningsskema og en ansøgning om betalingstilsagn, som sendes til din hjemkommune. Når kommunen har givet betalingstilsagn, optages du på dagcentrets venteliste.


Besøg
Du er velkommen til at besøge dagcentret efter aftale.

Yderligere oplysninger kan fås hos leder Aase Bonde Pedersen på tlf. 44 34 83 83 eller på mail: Aase.Bonde.Pedersen@regionh.dkSe endvidere vores folder om dagcentret her:


 

Sidst ændret: 31-01-2017
Solgaven har driftsoverenskomst
med Den Sociale Virksomhed


Solgaven
Skovbakken 126, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 44 99, Fax: 44 99 19 74
solgaven@regionh.dk