Til forsiden
Printvenlig side
Find vej
Links
Sitemap
Få teksten læst op
Til forsiden
Film om Solgaven


Solgavens brochure


Dagcenterpjece


Aflastningsbolig


Aktivitetstilbud


Beboerråd


Formål:

1.- at være med til at skabe et godt samarbejde mellem beboere, daggæster og Solgavens personale og ledelse.

2.- at være med til at opmuntre beboere og dagæster til at tage aktiv del i Solgavens hverdag.

3.- at beskæftige sig med de spørgsmål, som har betydning for beboeres og daggæsters trivsel på Solgaven.

4.- at være kontaktperson for beboere og daggæster på Solgaven.

Solgavens beboerråd består af 5 beboerrepræsentanter og 2 daggæstrepræsentanter. Der er 2 suppleanter for beboerne og 1 for daggæsterne.

Der afholdes beboerrådsmøde en gang om måneden og stormøde på rullende dage. Her deltager alle beboere og tilstedeværende daggæster.

I beboerrådet deltager forstanderen som ordstyrer, aktivitesmedarbejder som sekretær og leder af sktivitetscenter som referent. Alle uden stemmeret.

Beboerrådet drager omsorg for at den enkelte bliver hørt.

Beboerrådet er medbestemmende ved:

  • ansættelse af nyt personale
  • nyanskaffelse af møbler
  • belysning
  • beplantning
  • udsmykning af Solgaven
  • ændringer af Solgavens hverdag
  • ændringer der vedrører kiosken
  • planlægning af foredrag - fester - ferie
  • anden underholdning

Sidst ændret: 09-02-2016
Solgaven har driftsoverenskomst
med Den Sociale Virksomhed


Solgaven
Skovbakken 126, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 44 99, Fax: 44 99 19 74
solgaven@regionh.dk